Апаратура

Zera-MT300

В лабораторията за метрологична проверка на електромери се използва апаратура на световно известни производители:

- Стационарна и преносима еталонна апаратура на фирма ZERA GmbH – Germany.

- Стационарна еталонна апаратура на фирма CLOU ELECTRONICS CORPORATION-China.

- Уред за изпитване на диелектрическа якост SLAUGHTER – Taiwan.